මුද්‍රිත පොත්

‘මහ රහතුන් වැඩි මඟ ඔස්‌සේ’ ධර්ම සංග්‍රහයේ පළමු ලිපි 16 ක එකතුවෙන් ඔබ අතට පත්වූ ‘අතහැරීම 1’ පොත ඉල්ලුමේ තරමට සැපයුම ලබාදෙන්නටද නොහැකි තරමටම අලෙවි විය. ඒ සමගම එහි දෙවැනි කොටසද ඉක්‌මනින්ම ලබාදෙන ලෙසින් වන ඉල්ලීම්වල නිමක්‌ නොවීය. ඒ අතර පළමු කොටස හෙවත් ‘අතහැරීම 1’ ලබා ගැනීමට නොහැකි වූ බොහෝ දෙනා නැවත මුද්‍රණයකින් එය ලබාදෙන ලෙසින් වූ ඉල්ලීම්ද බොහෝ වුණි.

මේ දැනුවත් කිරීම එලෙස උනන්දු වූ ඔබ වෙනුවෙනි.

මෙම ලිපි පෙලේ පළමු ලිපි පහළොවත් ‘අතහැරීම 1’දෙවෙනි ලිපි 18ත් ‘අතහැරීම 2’ දැන් පොත්  දෙකක්  ලෙස මුද්‍රණය කර ඉතා පහසු මිලකට අලෙවි කෙරේ.

මෙම පොත් මුද්‍රණයට යන වියදම පිරිමසා ගන්නට ඩොලරයකට මිලකළ මෙම පොත් පහත සඳහන් ස්ථානවලින් මිලට ගත හැක.

උපාලි   ප්‍රවුර්ති පත්‍ර දැන්වීම් කාර්යාලය (කොටුව රීගල් සිනමා හල අසල)

උපාලි   ප්‍රවුර්ති පත්‍ර  ප්‍රධාන  කාර්යාලය (බලු මෙන්ඩල් පාර )
සුරිය ප්‍රකාශකයෝ  මහින්ද මාවත, මරදාන වජිර  හවුස් බිල්ඩර්ස් වජිර පාර  බම්බලපිටිය
වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න 077 034 6952
සදහම් විජය පදනම මගින් මෙම සත් ක්‍රියාව සිදු කෙරෙන අතර සියලු අතිරික්ත මුදල් පුණ්‍ය ක්‍රියා වන සඳහා වැය කෙරේ.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s