පළමුවෙනි පොත = අත් හැරීම 1

 

book-sinhala

සියලු ලිපි කියවීම පිණිස සිරස්තලයන්  ක්ලික් කරන්න

1 2011-05-15  ඔබ දුක්‌ උදෙසා දුක්‌ විඳිනවා එහෙත් අප….
2 2011-05-22 ඔබත් සොබාදහමත් අතර පරතරයක්‌ නොතබන්න
3 2011-05-29 ගිහිවත
4    2011-06-05 ඔබ මාරයාව තැතිගන්වන්න..
5 2011-06-12 අන්තිමයා වීම අගනේය…
6 2011-06-19 මාරයාගේ පළඳනාව
 ? 2011-09-26 නිදහස් පරිසරය 
7 2011-07-03 හාල්මැස්‌සාගෙනුත් කමටහනක්‌
 ?   අපි යන්නේ මොන පාරේ 
8 2011-07-10 මාර ප්‍රතිපදාව
9 2011-07-17 කුසගින්නද ආශිර්වාදයකි!
10 2011-07-24 සැබෑ ප්‍රත්‍යාවේක්‍ෂාව යනු…
11 2011-07-31 පරණ පුරුදු 
12 2011-08-07 ඇගේ කඳුළ ළඟ සිත නැවතුණි නම්..
13 2011-08-14 දුක්‌ දෙන මිතුරා
14 2011-08-21 ආදරණීය” බරපොදිය බිම තබන්න
15 2011-08-21 ඔබ වන්න පිරිත් පොත
16 2011-08-28 සැබෑ සිහියෙන් උපනා විනය වේ මැයි අගනා
17 2011-09-04 පොඩි හාමුදුරුවන්ට ස්ථාවර අනාගතයක්
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s